Termeni & Condiții

Termeni & Condiții

Prezenta secțiune definește condițiile de utilizare a website-ului lateu.ro de către potențiali vizitatori sau clienți. Prin utilizarea website-ului, consimțiți să respectați termenii și condițiile prezentei secțiuni. Dacă nu acceptați termenii și condițiile prezentei sectțiuni, nu trebuie să utilizați website-ul.

Aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt guvernate de “Politica de confidențialitate”, care completează această secțiune de “Termeni și Condiții”.

1. IDENTITATE

Website-ul La Teu este proprietatea societății Minipoma SRL cu sediul în Strada Titu Maiorescu nr.18, București. (denumită în continuare „La Teu” sau “Societatea”).

2. UTILIZAREA CONȚINUTULUI WEBSITE-ULUI

În calitate de utilizator, trebuie să respectați toate politicile puse la dispoziție în cadrul website-ului. Nu utilizați website-ul lateu.ro în mod necorespunzător. De exemplu, nu incercați să influențați sau să le accesați în alt mod decât prin interfața și prin instrucțiunile oferite de lateu.ro. Putem întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către dvs. dacă nu respectați Termenii și Condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Navigarea pe website-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acestea, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul nostru scris. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legilor în vigoare.

Incercarea, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor prezentate pe website-ul La Teu, dă dreptul unilateral și neechivoc deținătorilor lor legali de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

Informațiile pot fi reproduse prin tiparire numai pentru uz personal, astfel că orice încercare de a exploata website-ul în scopuri comerciale sau contrare intereselor La Teu este interzisă.

3. RESPONSABILITATE

Minipoma SRL face toate eforturile rezonabile pentru ca informațiile oferite pe website să fie corecte, exacte și actualizate, însă nu iși asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru omisiuni, erori în conținutul website-ului.

Preparatele culinare prezentate pe website sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini.

Cu excepția cazurilor în care se prevede contrariul, nu declarăm și nu garantăm:
• Disponibilitatea website-ului La Teu sau operarea acestora fără erori sau întreruperi;
• Compatibilitatea website-ului La Teu cu sistemul de operare și software-ul telefonului sau calculatorului utilizatorilor;

Utilizarea și navigarea website-ului lateu.ro se face pe răspunderea utilizatorilor. Astfel, utilizând aceste website, sunteți de acord că La Teu nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse de navigarea și utilizarea website-ului, inclusiv dar fără a se limita la defecțiuni sau virusi care pot aparea pe computerul dvs. sau orice altă platformă pe care utilizați website-ul.

4. PROMOȚII ȘI OFERTE SPECIALE

Echipa La Teu iși stabilește singură regulamentele promoțiilor și a ofertelor speciale pe care le desfasoară. Promoțiile active sunt aduse la cunoștința clienților prin intermediul website-ului, prin email sau alte modalități de promovare rezervându-și dreptul de a întrerupe sau anula în orice moment promoția, fără o notificare prealabilă.

5. MODIFICĂRI

La Teu iși rezervă dreptul de a amenda, modifica, actualiza, întrerupe operarea acestui website sau al oricărui conținut publicat pe acest website în orice moment, fără o notificare prealabilă. Putem, de asemenea, modifica și acești termeni și condiții la anumite intervale de timp.

6. DISPUTE ȘI CONFLICTE

Orice conflict ivit între La Teu și clienți va urma calea unei concilieri amiabile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale în vigoare de la momentul respectiv, soluționarea conflictelor fiind de competența instanțelor române. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul iși asumă în totalitate aceste riscuri.

7. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care una sau mai multe clauze din cele menționate mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se gasește în stransă legatură cu aceasta din urmă .